Vergunningaanvraag


In een vroeg stadium moeten alle te volgen procedures in acht genomen worden. We hebben het dan niet alleen over de constructieve, technische en financiŽle, maar zeker ook over de wettelijke voorschriften. Is er bijvoorbeeld gedacht aan bestemmingsplanprocedures, de normen voor brandveiligheid, energiemanagement en aan de uitgangspunten inzake duurzaam bouwen? Hoe zit het met subsidiemogelijkheden? Het is onze taak deze obstakels weg te nemen.

 

Snoeren Bouwmanagement B.V.

Bezoekadres
Sluisweg 1d, 5102 VA Dongen

Postadres

Postbus 320, 5100 AH Dongen
T : (0162) 32 24 83
F: (0162) 31 38 98
E: snoeren@bouwmanagement.nl